PHP 指定位数的随机数生成

我想生成七八十位数的随机数怎么办?

为了解决这个问题,我写了一个函数。


function rand_num($num = 1){
    $num = (int) $num;
    $rand = '';
    if($num > 1){
        for($i=0;$i<$num;$i++){
            $rand = $rand . mt_rand(1,9);
        }
        return $rand;
    }else{
        return mt_rand(0,9);
    }
}

这个函数呢。也很简单,有需要的可以拿去。

调用方法,自然就是rand_num(想要的位数)

 

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞15
评论 抢沙发

请登录后发表评论

    暂无评论内容